Aktuality

Podnikatelé se budou zapojovat do evidence tržeb postupně takto:

  • v 1. fázi - od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby,
  • ve 2. fázi - od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod,
  • ve 3. fázi  - od 1. března 2018 - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
  • ve 4. fázi - od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti.

převzato z portálu Finanční správy ČR

*******************************************************************************************************

Změny v dani z nabytí nemovitých věcí schváleny

Novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí prošla celým legislativním procesem a vychází ve Sbírce jako zákon č. 254/2016 Sb.

Nejpodstatnější změnou, kterou novela přináší, je to, že nově bude daň z nabytí nemovitých věcí platit vždy nabyvatel, v případě prodeje tedy kupující.

Dále se:

  • zcela ruší institut ručitele;
  • sazba daně ve výši čtyř procent se nemění;
  • nové stavby a jednotky budou i nadále při prvním úplatném nabytí od daně osvobozeny, nově se to ale bude týkat jen nemovitostí skutečně dokončených nebo užívaných, nikoliv teprve rozestavěných;
  • od placení daně z nabytí nemovitých věcí se novelou osvobozují kraje, obce a jejich svazky, tyto samosprávné celky nebudou muset ani podávat daňová přiznání;
  • zjednodušuje se také určení základu daně při směně nemovitých věcí.

Účinnost změn od 1. 11. 2016.

********************************************************************************************************
 

 

počítadlo.abz.cz